Начало Портфолио Услуги За Нас ВъпросиКакви са вашите такси?
Това е може би най-често задавания въпрос на който най-трудно може да се отговори в ранна фаза. Ние трябва да знаем обхвата на проекта, както и степента на нашето участие за да можем да ви дадем оферта.


От къде да започна?
Всеки проект, обстоятелства и възложена задача са различни. Общо за всички е изискването на задание за проектиране. То трябва да бъде изчерпателно по възможност, да включва детайли за вашите нужди и изисквания.


Колко ще ми струва първоначална консултация?
Няма такса за първоначална консултация в нашия офис.


Мога ли да ви ангажирам за изпъление на само една ваша услуга, например вътрешен дизайн?
Да, можете да ни ангажирате за всяка една от нашите услуги.


Аз имам проект на моята къща, може ли да ви ангажирам да ми направите планове на етажите?
Не, ние смятаме, че е важно да подържаме цялостта на нашето проектиране.


Колко дълго сте в бизнеса?
От началото на 1995 год.


Имате ли препорки?
Имаме и можем да ви предоставим списък от препоръки при поискване.


Какво включва един проект?
Ние изготвяме пълна проектна документация по всички инженерни специалности: строително конструкции, електро инсталации – вътрешни и външни, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, вертикална планировка и трасировка, геодезично заснемане, озеленяване и паркоустройство, пожароизвестяване, план безопастност и здраве, количествени и стойностни сметки, геология, проект за определяне площите на обекта.